Welcome

Kỹ thuật viên y sinh

Mô tả công việc

Khoa học kỹ thuật y sinh học thường bao gồm nghiên cứu, thử nghiệm và phân tích trong lĩnh vực khoa học y khoa. Nó bao gồm một loạt các vấn đề, bao gồm các cơ quan, chất lỏng cơ thể, tế bào, các mô của con người, hệ thống miễn dịch và virus. Tìm ra những vi sinh vật gây bệnh và các phương pháp điều trị cho con người.

Công việc của kỹ thuật viên y sinh chủ yếu làm việc ở phòng thí nghiệm, sử dụng thiết bị y tế tiên tiến và hệ thống tự động để phát triển, thử nghiệm và phân tích các mẫu y sinh học.

Đưa ra kết quả và khuyến cáo về các cách điều trị có thể được chuyển đến bác sĩ và chuyên gia y tế chịu trách nhiệm điều trị bệnh nhân. Cá kỹ thuật viên y sinh học cũng nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thuốc và phương pháp điều trị khác nhau trong phòng thí nghiệm và mang những đóng góp quan trọng cho chu trình điều trị chẩn đoán tổng thể.

Mặc dù làm việc chủ yếu trong phòng thí nghiệm, nhưng các nhà kỹ thuật y sinh học có thể làm việc tại các tổ chức khác nhau: các bệnh viện tư nhân và nhà nước, các viện nghiên cứu pháp y, các cơ quan y tế địa phương và trung ương và các cơ sở giáo dục.

Quyền lợi trong công việc

Kỹ thuật viên y sinh có trình độ, bằng cấp càng cao, kinh nghiệm càng nhiều thì mức lương càng cao.

Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp dành riêng cho các nhà kỹ thuật y sinh, đó có thể bao gồm các khoản trợ cấp công tác phí hay tiền làm thêm giờ làm vào các ngày cuối tuần, ngày lễ.

Giờ làm việc

Những kỹ thuật viên y sinh làm việc trong bệnh viện hoặc các cơ sở y tế lớn có thể cần phải làm việc theo ca để xử lý các thủ tục kiểm tra mẫu cho các trường hợp khẩn cấp.

Yêu cầu chuyên môn và đào tạo ngành

Trong khi 95% nghiên cứu của nhà kỹ thuật y sinh là dựa trên thực nghiệm, có ít hoặc không có sự tương tác với bệnh nhân, một số nhà tuyển dụng có thể yêu cầu các chuyên gia y sinh học của họ hợp tác chặt chẽ với bệnh nhân và các thành viên khác của nhóm y khoa.

Các yêu cầu cơ bản về học thuật để làm việc như một nhà kỹ thuật y sinh học là một bằng cấp được công nhận bởi các trường Đại học đã được Bộ cấp phép.

Trước khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được gửi đến các bệnh viện/ viện nghiên cứu để thực tập lấy kinh nghiệm làm việc. Khi đi xin việc các ứng viên phải thể hiện trình độ cao về năng lực trong môi trường phòng thí nghiệm, cũng như sự quen thuộc với các quy trình và hệ thống kỹ thuật và phân tích.