Welcome

Dược sĩ Lâm Sàng

Mô tả công việc Dược sĩ lâm sàng là một chuyên gia y tế, chịu trách nhiệm phân tích và giải thích các mẫu kết quả đạt được thông qua việc kiểm tra chẩn đoán các mẫu sinh lý (cả dạng rắn và chất lỏng). Phương pháp kiểm tra chẩn đoán hiện đại chủ yếu […]